วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

เคยไหม.. คุณเคยไหม.. กับข้อหาเหล่านี้

เอาจริงจับฝ่าไฟแดง!!

ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
(อ้างอิงรูปถ่าย: สี่แยก ตำบลท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก เป็นจังหวะที่ถ่ายได้พอดีขณะติดสัญญาณไฟแดง)
พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล และ พล.ต.ต.สุพร พันธุ์เสือ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แถลงข่าวเปิดใช้ระบบภาพถ่ายผู้ขับขี่ยานพาหนะ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ด้วยระบบภาพถ่ายและออกหมายเรียกให้ผู้ขับขี่มาเสียค่าปรับ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ฝ่าฝืนกับตำรวจจราจรประจำแยก และข้อโต้เถียงจนเกิดการสะสมของรถยนต์ โดย ระบบข้างต้น จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์ที่ล้ำเส้นการจราจรและฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และถ่ายภาพส่งไปกองบังคับการตำรวจจราจร เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนพิมพ์หมายเรียกและภาพส่งให้ผู้ขับขี่
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถฝ่าฝืนสัญณานไฟแดง
มาตรา
-มาตรา 22,152 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2535
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน1,000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ300บาท
---------------------------------------------------------
คุณเคยล้ำ….เส้น หรือ ไม่..?
ไม่หยุดรถหลังเส้นให้หยุด เมื่อมีสัญญาณไฟแดง
(อ้างอิงรูปถ่าย:สี่แยก ต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก)
คุณเคยล้ำ….เส้น หรือ ไม่? เมื่อมีไฟแดงให้รถทุกคันหยุดหลังเส้นแนวขวางรถที่จะตรงไป รถที่จะเลี้ยวซ้ายให้หยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย รถที่จะเลี้ยวขวาให้หยุดรถในแนวกึ่งกลางของถนน
ข้อหาฐานความผิด
-ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อมีสัญญาณไฟแดง
มาตรา
-มาตรา 22 (2)
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตราโทษตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
----------------------------------------------------------
ฝ่าฝืนโดนจับแน่!!
ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ
(อ้างอิงวีดีโอ:หน้าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก )
ฝ่าฝืนโดนจับแน่???
สัญญาณ ไฟจราจรโดยใช้มือโบกเป็นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณไฟจราจรเป็นแผ่นวงกลมมีด้าม คล้ายไม้ตีปิงปอง ซึ่งสามารถสวมเข้ากับมือผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าใจและมองเห็นสัญญาณไฟจราจรที่โบก ให้เห็นในยามสลัวหรือกลางคืนได้อย่างชัดเจน ไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางร่างกายและทรัพย์สิน
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ
มาตรา
-มาตรา 24,152 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2535
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
---------------------------------------------------------
คุณควรปฎิบัติหรือไม่..?
ไม่ชนไปเลยล่ะ ...
หยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร
ไม่หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
(อ้างอิงรูปถ่าย : หน้าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก )
คุณควรปฎิบัติหรือไม่?
ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถหยุด ให้ผู้ขับขี่หยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะไม่น้อยกว่าสามเมตร
ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงด้วยเสียงสัญญาณนกหวีดในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที
(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกันให้ผู้ ขับขี่ขับรถผ่านไปได้
ข้อหาฐานความผิด
-ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร
มาตรา
-มาตรา 24
อัตราโทษ
- ปรับไม่เกิน 1000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท

เคยไหม.. คุณเคยไหม.. กับข้อหาเหล่านี้

อันตราย!!ห้ามรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถเด็ดขาด !!
รถบรรทุกของเกินความยาวของตัวรถ ไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายุดให้มองเห็นใน 150 เมตร
(อ้างอิงรูปถ่าย: โรงงานแห่งหนึ่งบริเวณ ต.วัดจันทร์ จ.พิษณุโลก)
รถบรรทุกของยื่นเกินด้านกว้างของตัวรถในทางเดิน ไม่ติดธงแดงเป็นสัญลักษณ์มองเห็น
(อ้างอิงรูปถ่าย: ถนนสาย อ.บางระกำ-จ.พิษณุโลก)
อันตราย!!ห้ามรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถเด็ดขาด
- รถ บรรทุกของยื่นเกิดความยาวของตัวรถในขณะที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องจุดไฟ สัญญาณสีแดง หรือ ในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดง ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกซึ่งสามารถ มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
- ความกว้าง บรรทุกได้ไม่เกินความกว้างของรถ
- ความยาว รถยนต์ ด้านหน้าต้องบรรทุกได้ไม่เกินหน้าหม้อน้ำและด้านท้ายรถให้บรรทุกของยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
- ความสูง กรณีที่รถมีความกว้างไม่เกิน 2.30 เมตร บรรทุกสิ่งของสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดินรถ รถที่ไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ 150 เมตร
มาตรา
-มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 152
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
-------------------------------------------------------
“ปลอดภัย”ไว้ก่อนนนน..จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ !!

วัตถุอันตราย ไม่มีสิ่งป้องกัน และเป็นวัตถุระเบิด ไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุระเบิด
(อ้างอิงรูปถ่าย: ขณะรถบรรทุกจอดอยู่ข้างมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก )
ขี่รถไปกับระเบิด!! ชัดเจนทั้งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง และดัดแปลงเพื่อขนส่งก๊าซหุงต้ม ไม่มีป้ายบอก
(อ้างอิงรูปถ่าย : หลังมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ขอบคุณผู้จักการร้านก๊าซหุงต้มหลัง ม.น.)
ปลอดภัยไว้ก่อนนนนนนนน
อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้กับรถที่ขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุกน้ำมัน รถก๊าซ ในการ ขนส่งจึงมีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ขนส่ง ต้องติดป้ายข้อมูลวัตถุอันตราย บนภาชนะและบนรถบรรทุก วัตถุอันตรายจะมีทั้งที่เป็นวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน รวมทั้งวัตถุกัมมันตรังสี อันตรายเหล่านี้สื่อได้ด้วยเครื่องหมายเตือน สำหรับ รถบรรทุก ป้ายข้อมูลวัตถุอันตรายจะเป็นสีขาว ตัวอักษรสีแดงสูง 200 มิลลิเมตร มีความหนาของเส้น 25 มิลลิเมตร เพื่อให้มองเห็นได้แต่ไกล
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้าย แสดงถึงวัตถุที่บรรทุก
มาตรา
-มาตรา 17
อัตราโทษ
-จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
-------------------------------------------------------
ฝุ่น หิน เต็มถนนก็เพราะใคร . . !!

เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ก็ต้องสนใจสังคมด้วย ไม่ใช่สนใจเพียงเงินกำไร ควรจะมีผ้าใบป้องกันเศษหิน ฝุ่น
(อ้างอิงรูปถ่าย: ถนนสาย อ.บางระกำ-จ.พิษณุโลก)
คุณอาจเคยพบเห็นเศษดินที่เป็นก้อนๆ ร่วงหล่นตามพื้นถนนหลายเส้นทาง ซึ่งสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากทำให้การขับขี่รถบนถนน ยากมากขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่รถบรรทุกขนดินเกินตัวรถบรรทุกนำมาขับขี่บนท้องถนนทำ ให้เศษดินหรือเศษหินร่วงหล่นบนพื้นถนน ในกรณีนี้เราสามารถเอาความผิดกับผู้ประกอบการได้
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
มาตรา
- หมวด 3 การบรรทุก มาตรา 20
อัตราโทษ
- ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
- ปรับ 200 บาท
-------------------------------------------------------
คำเตือน!!!
ดูป้าย มั้ง เลี้ยวเข้าไปได้ ผิดเห็นๆ
(อ้างอิงวีดิโอ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)
ถ่ายกันชัดๆ ให้เห็นกันไปเลย !!
(อ้างอิงรูปถ่าย: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)
ดูป้ายสิ ก็บอกอยู่ชัดเจนตัวใหญ๋ใหญ่ !!
(อ้างอิงรูปถ่าย: หน้าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก)
ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้าในกรณีต่อไปนี้
(1) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตาม สัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าว เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้
(2) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่าหยุด ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด(3) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคำว่า ไป ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ เว้นแต่จะมี เครื่องหมายจราจรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(4) สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับ สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน
(5) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับขี่ที่มาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถต่อไปได้ด้วย ความระมัดระวัง
(6) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดิน รถนั้นไปด้วยความระมัดระวังมิฉะนั้นคุณอาจโดนปรับ
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทางหรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ
มาตรา
- มาตรา 22,152 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2535
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
-------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

เคยไหม.. คุณเคยไหม.. กับข้อหาเหล่านี้

เกลียดพวกที่ขับรถใส่ท่อเสียงดัง..?

(อ้างอิงวีดีโอ: ถ่ายจากสภาพจริงเป็นรถดัดแปลงเพื่อการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)

(อ้างอิงรูปถ่าย: ถ่ายจากจากนิสิตมหาวิทยานเรศวร จ.พิษณุโลก)
เกียดพวกที่ขับรถใส่ท่อเสียงดัง..?
คนที่ขับรถแล้วดัดแปลงท่อหรือเครื่องยนต์ที่ทำให้เกิดเสียงดังระวังไว้ให้ดี? เพราะนอกจากจะสร้างความรำคาญและความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้วยังส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นคุณอาจจะโดนจับในข้อหาหรือฐานความผิดที่ว่า นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
ข้อหาฐานความผิด
-นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา
-มาตรา 10
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 500 บาท
---------------------------------------------------------
เตือน!!!ขับรถในทางไม่เปิดไฟตำรวจจับ…ปรับได้

(อ้างอิงวีดิโอ:จากหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)
เตือน!!!ขับรถในทางไม่เปิดไฟตำรวจจับ…ปรับได้
พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดูแลงานด้านการจราจร เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เรื่องการขับรถในทางไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนรถหรือสิ่งกีดขวางของรถต่าง ๆ ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนดังกล่าวรบกวนทัศนวิสัยการขับรถของผู้อื่นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
ข้อหาฐานความผิด
-ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนรถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร
มาตรา
- มาตรา 12
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 200 บาท
-------------------------------------------------------
สัญญาณไฟวับวาบที่ติดบนรถของท่านระวังให้ดี..! ! ?(อ้างอิง : หจก. เอส.เค เลยคอมมูนิเคชั่น จำกัด)
สัญญาณไฟวับวาบที่ติดบนรถของท่านระวังให้ดี!!?
การติดตั้งไฟวับวาบบนรถหรือเรียกให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็ไฟไซเรน มี ทั้ง ฟ้าและแดง หรือเหลือง ท่านที่อยู่กู้ชีพ,อาสาสมัครมูลนิธิฯต่างๆที่ไม่ได้ใช้รถของหน่วยงานต้น สังกัด หรือใช้รถส่วนตัวที่ติดสัญญาณไฟดังกล่าว ถ้า...ยังไม่มีเหตุหรือยังไม่มีเหตุอันควรต้องใช้ ระวังจะโดนตรวจค้นใบอนุญาตใช้ไฟฉุกเฉิน เผอิญข่าววงในของท่าน ตร.จร.หลุดมาและแถมได้ยินมาว่าถ้า จร.ตรวจพบถ้าไม่ใช่ราชการหรือกู้ชีพ นอกนั้นอยู่ในดุลพินิจของ จร. ซึ่งตามกฎหมายแล้วอยู่ในหัวข้อที่ว่า ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด อัตราโทษปรับไม่เกิน500 บาท อัตราตามข้อที่กำหนด ปรับ300 บาทวิธีแก้ไขเบื้องต้น
1.อย่าให้เห็นเลยก็คือถอดเก็บ
2.สังเกตุรถ จร.ที่ท้าย จยย.ของเขาจะใช้ซองหุ้มไว้
3.ถ้าเป็นแบบโป๊ะที่ติดบนหลังคารถต้องหุ้มด้วยซองให้มิดชิด
ปล.ไม่มีอะไรจะจับแล้วต้องหาผลงานด้านนี้ด้วย

ข้อหาฐานความผิด
-ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
มาตรา
-มาตรา 13
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดูแลงานด้านการจราจร เปิดเผยว่า
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เรื่องการใช้ไฟตัดหมอกของรถต่าง ๆ ที่วิ่งอยู่บนท้องถนน ซึ่งปัจจุบันรถที่ผลิตขึ้นจะมีไฟตัดหมอกติดมากับตัวรถในตำแหน่งและลักษณะที่ ถูกต้อง ตามกฎหมาย แต่พบว่าการเปิดไฟดังกล่าวรบกวนทัศนวิสัยการขับรถของผู้อื่นและอาจเป็นสาเห ตุให้เกิ[คำไม่พึงประสงค์]ุบัติเหตุได้ ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่ตั้งใจติดไฟโดยใช้สีสันให้สะดุดตาและผู้ขับ ขี่บางคนที่เผลอไปเปิดไฟดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากตำแหน่งสวิตช์อยู่ ใกล้จุดเปิดปิดไฟหน้า ในเรื่องนี้การใช้ไฟตัดหมอกที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2536 ได้มีการระบุการใช้ ไฟตัดหมอก สามารถใช้ได้ต่อเมื่อรถวิ่งอยู่ในสภาวะที่มีหมอก ควัน หรือฝุ่นละอองจนเป็นอุปสรรค อันอาจเกิ[คำไม่พึงประสงค์]ันตรายในขณะขับรถและต้องไม่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือ สวนมาในระยะของแสงไฟ หรือในระยะ 150 เมตร โดยสามารถใช้หลอดไฟแสงขาวหรือแสงเหลือง ที่มีกำลังไฟไม่เกินดวงละ 55 วัตต์ เท่านั้น หากมีการใช้ไฟตัดหมอกไม่เป็นไปตามประเภท ลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนด จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท.
--> แหล่งข่าวจาก http://www.bt-50.com/
--> เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 02:19:06 AM
---------------------------------------------------------

เคยไหม.. คุณเคยไหม.. กับข้อหาเหล่านี้

รถของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่…?

(อ้างอิงรูปถ่าย:รูปบน ถ่ายจากหมู่บ้านตำบลท่าโพธิ์ ที่ยังคงใช้รถในสภาพที่เห็นดังรูป รูปล่าง ถ่ายจากสภาพจริงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)

(อ้างอิงวีดิโอ:ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้รถในสภาพที่เห็นในvdo)
รถของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่…?
หากรถของคุณอยู่ในสภาพที่เก่าและทรุดโทรมเกินกว่าที่นำมาใช้งาน ท่านกรุณาเปลี่ยนความคิดใหม่ หรือเปลี่ยนสภาพรถใหม่ มิฉะนั้นคุณจะโดนข้อหาหรือฐานความผิดที่ว่า นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถ
ข้อหาฐานความผิด
-นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตราย หรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา
-มาตรา 6 วรรคหนึ่ง,148
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 500 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 200 บาท
-----------------------------------------------------------
ทำไม..?

(อ้างอิงรูปถ่าย:รถของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ปัจจุบันยังคงไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน)


(อ้างอิงรูปถ่าย:ณ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก)
ทำไม..?
ทำไมรถยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนเยอะมากมาก เจอทุกวัน บางคันไม่ติดป้ายท้าย (ส่วนใหญ่)บางคันไม่ติดป้ายเลย แต่สามารถนำมาวิ่งบนถนนได้ไม่ทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทำอะไรอยู่จราจรไม่จับเหรอ ถ้ามองว่าเป็นรถต้องสงสัยก่อการร้ายได้รึเปล่าแล้วถ้าถูกรถเหล่านี้ชน เห็นแต่ท้าย ไม่มีป้ายตายล่ะหว่า!!!!!!! แล้วจะเอาอะไรกับใคร?
เป็นความจริง จริงๆ ที่จนท.ตร.จร.ที่จะไม่ค่อยกวดขันแบบเต็มที่ และมีส่วนน้อยที่ถูกเห็นจับกุม จะเป็นชาวบ้านที่ไม่มีเส้นสาย แต่ไอพวกที่ตั้งใจไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ จะไม่เคยถูกจับหรือถูกปรับ (เพราะขออนุเคราะห์ตลอด) หรือไม่ก็พวกมีสีเหมือนกัน เหมือนกับคำพังเพยว่า แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวันด้วยกัน และที่สำคัญไอพวกที่ไม่ติดแผ่นป้ายนี้ จะกระทำผิดกฎจราจรตลอดที่มีโอกาสด้วย และดีไม่ดีจะทำผิดกฎหมายอาญาอื่นๆด้วย ทางที่ดีที่สุดเมื่อขับตามหลัง อย่าได้ตามใกล้ๆ ให้ขับห่างๆ ให้มากที่สุด..แล้วจะปลอดภัยกับตัวเราเอง ส่วนผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย สว.จร. ก็ช่วยเราไม่ได้เลยซึ่งว่าตามกฎหมายแล้วอยู่ในข้อหาหรือฐานความผิดที่ว่า นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
ข้อหาฐานความผิด
-นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

มาตรา
- มาตรา 6 วรรคสอง,148
อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 300 บาท
-----------------------------------------------------------
ผลวิจัย ควันรถ เสี่ยงต่อการเกิดโรค!!

(อ้างอิงวีดิโอ:ถ่ายได้จากถนนสายพิษณุโลก-กำแพงเพชร เป็นรถขนส่งผู้โดยสารซึ่งมีฝุ่น ควันดำ ละอองเคมีเกินกำหนดชัดเจน)
ผลวิจัย ควันรถ เสี่ยงต่อการเกิดโรค++
นักวิจัยในยุโรปพบว่าการสูดดมควันเสียจากดีเซล เป็นสาเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่อาจจะทำ ให้คนเราเป็นโรคหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายขึ้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและสวีเดนพบว่าอาการเส้นเลือดอุดตันนั้นจะพบได้มากขึ้นใน กรณีที่คนมีสุขภาพดีได้รับปริมาณควันเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลค่อนข้างสูง แม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตาม ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการโรคหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมองขึ้นได้ ซึ่งอยู่ในข้อหาหรือฐานความผิดที่ว่า นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควันละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

(อ้างอิงข้อมูล: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rfu&month=11-2007&date=13&group=4&gblog=37 )
ข้อหาฐานความผิด
-นำรถที่ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

มาตรา
-มาตรา 10 ทวิ,152 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2535

อัตราโทษ
-ปรับไม่เกิน 1000 บาท
อัตราตามข้อกำหนด
-ปรับ 500 บาท
-----------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.2522กฏจราจร
เป็นกติกา มารยาท ในการใช้ถนนร่วมกัน กฎจราจร เป็นเพียงเครื่องมือ นำไปสู่วิธีปฏิบัติ ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเอง การใช้รถ - ใช้ถนน ต้องเป็นไปตาม กฎจราจรผู้ใดฝ่าฝืนไม่กระทำตามถือว่าเป็นความผิดหรือฝ่ายผิด และจากผลสรุปจาก พ.ร.บ. จราจร สรุปว่าฝ่ายใดผิดก็ให้ฝ่ายผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันไว้เป็นผู้รับผิดชอบแทนตามวงเงินที่กำหนดไว้


หน้าที่ตาม พ.ร.บ.

  • ปฏิบัติตาม กฎจราจร
  • พกพาใบอนุญาตขับขี่
  • พกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
  • แจ้งเหตุต่อตำรวจเมื่อเกิดเหตุ หรือประสบเหตุ

พ.ร.บ. จราจรทางบก เป็นกฎหมายว่าด้วยการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการเกิดเหตุหรือความเสียหายที่อาจจะมีขึ้น

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของคน

(อ้างอิงข้อมูล:ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ;กฏจราจร(Thailand Knowledge Center)เว๊บไซด์ http://www.tkc.go.th/eng/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=159&directory=2964&contents=3134)

ตัวอย่างการไม่ยอมรับกฏจราจร

เหตุเกิดวันที่ 16 มีนาคม 2551 ที่แยกพาหุรัด เวลา 11.00 น. ทำผิดกฏหมาย โดยไม่คาดเข็ดขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ตำรวจเรียกตรวจแล้วขับรถหนีตำรวจ เลยไปประมาณ 10 เมตร แล้วรีบเอาเข็ดขัดนิรภัยมาคาดแบบลวกๆ

ใหญ่มาจากไหน..ฮะ ? ?


(อ้างอิงวีดีโด: http://www.youtube.com -->ค้นหา"สาวธนาคารกสิกรไทยฯ")

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตราและอัตราโทษ ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

วิศวกรรมขนส่ง : 304333
สมาชิกในกลุ่ม SPECIALENGI
ข้อหา ฐานความผิด บทมาตราและอัตราโทษ ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กรมตำรวจ)
ข้อหาหรือฐานความผิดที่1 - 14
1) นาย กำพล ทองคำ 50370042
2) นาย ฐานิสส์ กรุณกิจ 50370288
3) นาย ณัฐพงศ์ พัฒนศิริ 50370363
4) นาย ภูวิรัตน์ ทรัพย์สิน 50370851
5) นาย วงศกร ศิริภาพ 50370943
6) นางสาว วนิดา งอมสันเที๊ยะ 50370950
7) นาย วารินทร์ ตนพยอม 50371094
8) นางสาว สุนีรัตน์ คงเนียม 50371285
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร